Share This Post

VIOLÈNCIA MASCLISTA I OCI NOCTURN. Anàlisi de les principals campanyes de prevenció i protocols d’actuació a nivell municipal

Descargar
VIOLÈNCIA MASCLISTA I OCI NOCTURN. Anàlisi de les principals campanyes de prevenció i protocols d’actuació a nivell municipal

Treball Final de Màster d’Estudis de dones, gènere i ciutadania de la Universitat de Barcelona. (Data d’entrega 15/06/2017). Inèdit.

Autora: Marina Echevarría Llaneras

Tutora: Noelia Igareda

“La present investigació té com a objectiu analitzar els protocols d’actuació i les campanyes de prevenció de la violència masclista en l’oci nocturn que s’estan impulsant des de diferents ajuntaments i col·lectiu feminista. L’anàlisi té com a objectiu esbrinar que s’estén per violència masclista, quines conductes es reconeixen com a tal així com quines actuacions es proposen. En base als resultats obtinguts, he realitzat una sèrie de propostes i elements que, en la meva opinió, haurien de contenir aquestes campanyes per a que no quedin reduïdes a manifestacions del dret penal simbòlic.

Paraules clau: violència masclista, violència sexual, protocols i campanyes”.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>