Share This Post

Acceptabilitat i viabilitat d’un estudi d’intervenció basada en estratègies d’apoderament i enfoc de gènere per tal de disminuir els danys associats al consum de drogues

Descargar
Acceptabilitat i viabilitat	d’un	estudi d’intervenció basada en estratègies d’apoderament i	enfoc de gènere per tal de disminuir els danys associats al consum de drogues

Equip de treball

  • Investigació: Aura Roig Forteza. Assessora internacional el polítiques de gènere i reducció de danys en el consum de
    drogues
  • Redacció i edició: Aura Roig i Andrés Soto colzequinzecolze@gmail.com
  • Coordinació de la recerca: Cinta Folch i Jordi Casabona. CEEISCAT; Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; Mercè Meroño i Anna Altabas. Fundació Àmbit Prevenció
  • Amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Ajuts AGAUR SGR 2014-2016, expedient 2014 SGR 638

“PRESENTACIÓ
La intenció d’aquesta recerca és apropar-se a les realitats de dones que s’injecten drogues a Catalunya, inspirant-se en experiències d’usuàries dels Centres de Reducció de Danys (CRD) de Barcelona. Introdueix un panorama que permet plantejar estratègies d’intervenció properes, costo-efectives i amb incidència significativa en les seves vides. Contribueix a omplir un buit, amplificant les seves veus, així com la de diferents sectors compromesos amb la Reducció de Danys (RdD).
S’ha procurat copsar la complexitat i diversitat d’històries particulars, amb moltes coses en comú; detectar les principals barreres d’accés a recursos de reducció de riscos i danys, així com altres serveis sociosanitaris, a més dels dilemes relatius a alternatives de tractament i les dificultats d’adhesió als ja existents.
Amb el naixement de la XADUD. Xarxa de Dones que Usen Drogues s’han propiciat espais d’intercanvi de coneixements, suport mutu, solidaritat, autogestió, sensibilització, apoderament i lluites pels drets de les persones que usen drogues.
Com expertes en les pròpies realitats, ha sigut la subjectivitat dels laberints dels relats de les dones, la font essencial de coneixement.
Elles són, per tant, coautores d’aquest treball”

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>