Share This Post

La prevenció de la violència masclista en l’oci nocturn

Descargar
La prevenció de la violència masclista en l’oci nocturn

De l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Maig del 2017.

“Les circumstàncies que envolten el consum d’alcohol i altres drogues entre les dones, les seves motivacions, creences i actituds varien en molts aspectes respecte a les dels homes. Així, tot i la diversitat existent, en els últims anys s’ha observat que les dones tendeixen a consumir més substàncies legals com el tabac, l’alcohol i els hipnosedants, o que poden ser culpabilitzades o estigmatitzades amb molta més facilitat per els possibles problemes i conseqüències relacionats amb aquests consums. Els riscos als que s’exposen les dones tenen característiques específiques i pròpies que cal abordar des de les seves particularitats amb una mirada específica.

Per això és tan necessari incorporar una perspectiva de gènere que tingui en compte la forma en que les dones perceben, reaccionen i es posicionen davant el consum de drogues. Aquesta mirada ajudarà a oferir programes i actuacions preventives més efectives, promourà que s’apoderi a les dones en la gestió dels seus riscos i plaers, i vetllarà per a que es corregeixin desigualtats en aquest àmbit. Un dels riscos específics per les dones, independentment del seu consum, és ser víctima de violències sexuals (masclisme i assetjament com a riscos més habituals).

Aquest document inclou un recull de 19 campanyes de prevenció de violències sexuals en contextos d’oci nocturn. Les campanyes són d’àmbit espanyol i també internacional, en tots els casos aborden la prevenció de violències sexuals masclistes en contextos d’oci nocturn.El document té l’objectiu de recolzar i donar idees als professionals o entitats que estiguin pensant en desenvolupar una campanya o programa sobre aquest afer.

La primera part del document hi ha informació sobre els eixos d’anàlisis de les campanyes amb un seguit de reflexions i recomanacions. A la segona part trobareu el recull descriptiu de campanyes.”

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>