Share This Post

Violència contra la parella i consum de substàncies. Guia per a professionals de la XAD

Descargar
Violència contra la parella i consum de substàncies. Guia per a professionals de la XAD

Presentación:

“Els consum abusiu d’alcohol i d’altres substàncies psicoactives i la violència contra la parella1 són per si sols dos greus problemes psicosocials, sanitaris i jurídics, però ho són encara més si s’esdevenen al mateix temps. Diferents estudis han posat de manifest la relació existent entre el consum de substàncies i la violència, concretament amb la violència contra la parella. Així, s’ha constatat que la probabilitat d’agressions és entre 3 i 9 vegades superior entre els consumidors d’alcohol i d’altres substàncies addictives. En concret, en estudis fets en serveis especialitzats, s’ha observat que entre el 40 i el 80% de les persones ateses en els serveis de drogodependències exerceixen o reben violència en la família o en la relació de parella, i que entre un 30 i un 70% dels homes que es troben en rehabilitació per violència de gènere presenten problemes d’abús d’alcohol o d’altres drogues.
La Subdirecció General de Drogodependències, conscient de la importància de la doble problemàtica, ha estat duent a terme des de l’any 2006 accions encaminades a millorar el coneixement sobre aquesta qüestió, a formar els i les professionals de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) i a col·laborar en l’elaboració de documents estratègics, com ara el Document operatiu de drogodependències, que forma part del Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya, i diferents eines per abordar-la de forma integral.

De la feina de tots aquests anys, n’ha resultat la creació del Programa per a l’abordatge de la violència contra la parella a la XAD i el desenvolupament d’un seguit de materials de suport per als i les professionals de la XAD: Homes, relacions i salut, Violència contra la parella i consum de substàncies: Revisió i model integrador, Violència contra la parella i consum de substàncies: Guia per a professionals de la XAD i Violència contra la parella i consum de substàncies: Guia per al treball grupal.
En aquesta guia, Violència contra la parella i consum de substàncies. Guia per a professionals de la XAD, podreu trobar una revisió dels conceptes bàsics, una descripció dels perfils més freqüents de pacients amb la doble problemàtica, indicacions per a l’actuació des de la XAD i eines per a la detecció, intervenció, derivació i coordinació amb serveis especialitzats en violència de gènere dels circuits locals.”

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>