Share This Post

Consum problemàtic de drogues, perspectiva de gènere i atenció a les violències masclistes des dels Serveis Socials

Descargar
Consum problemàtic de drogues, perspectiva de gènere i atenció a les violències masclistes des dels Serveis Socials

Publicació del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya (2023) [La Direcció General de Serveis Socials va encarregar l’elaboració d’una monografia sobre usos problemàtics de les drogues, perspectiva de gènere i atenció a les violències masclistes des dels serveis socials a Gemma Altell Albajes. Aquesta publicació és una obra derivada de l’esmentada monografia].

“Arran de la publicació de La perspectiva de gènere i l’atenció a les violències masclistes des dels serveis socials: dossier de formació, la Direcció General de Serveis Socials ha impulsat un seguit de manuals que aborden la interrelació de la perspectiva de gènere amb altres eixos de desigualtat. […]

Així doncs, en aquest manual se situa el marc conceptual del tema i les característiques i els condicionants específics de les violències masclistes en aquest camp. A continuació, es donen orientacions generals per a professionals que treballen en la primera línia dels serveis generalistes, com ara els serveis socials bàsics, o dels equipaments i serveis per a persones amb conductes addictives, com ara els centres de dia per a persones amb addiccions, pisos amb suport per a persones amb drogodependències, serveis de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències o serveis d’acompanyament a la vida autònoma (SAVA)”.

Share This Post