VIII Jornades Feministes. Detecció i abordatge de les violències sexuals en centres hospitalaris // Lleida

VIII Jornades Feministes. Detecció i abordatge de les violències sexuals en centres hospitalaris // Lleida

VIII Jornades Feministes. Detecció i abordatge de les violències sexuals en centres hospitalaris // Lleida

VIII Jornades Feministes. Detecció i abordatge de les violències sexuals en centres hospitalaris // Lleida
Mapa no disponible

Fecha/Hora
25/04/2023
9:00 am - 1:00 pm

Ubicación
Facultad de Medicina | UdL


Participem en les VIII Jornades Feministes. Detecció i abordatge de les violències sexuals en centres hospitalaris organitzades pel Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida. Difonem aquí tota la informació que pots trobar en aquest enllaç:

“Les VIII Jornades Feministes tenen la finalitat de promoure la formació de professionals de l’àmbit de la salut amb perspectiva de gènere. Enguany, se centraran en la detecció i abordatge de les violències sexuals i en conèixer protocols específics i bones pràctiques.

Tindran lloc el dia 25 d’abril de 9 a 13 hores del matí a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i estan reconegudes amb 1 ECTS de matèria transversal per a l’alumnat de la UdL.

Comptaran amb professionals especialistes en la detecció i l’abordatge d’agressions sexuals de diferents entitats i centres hospitalaris, en particular, de l’Hospital Clínic de Barcelona, centre hospitalari referent a Catalunya en aquesta matèria.

Podeu consultar el programa.

La sra. Marta Cremades Gurrea presentarà breument la Fundació Salut i Comunitat i l’Observatori Noctàmbul@s, introduirà les violències sexuals que es donen en cotextos d’oci i presentarà algunes claus i eines per fer una bona detecció i atenció sensible amb perspectiva de gènere que posi a la víctima al centre.

Posteriorment, hi haurà una taula dedicada al model de gestió i atenció de les agressions sexuals de l’Hospital Clínic de Barcelona. En primer lloc, coneixerem la trajectòria de la Comissió de Violència Intrafamiliar i Gènere del Clínic. El seu equip assistencial ha estat reconegut per la seva excel·lència professional per part del Col·legi de Metges de Barcelona i la Dra. Garcia-Esteve exposarà la trajectòria que els ha portat a implementar bones pràctiques assistencials. En segon lloc, coneixerem no tan sols quin és el protocol que segueix l’hospital des que s’atén al servei d’urgències, sinó també en què consisteix l’atenció integral i el comportament terapèutic. I, per últim, s’exposarà un dels programes d’atenció i seguiment. Concretament, el de prevenció i intervenció en les seqüeles psíquiques després de patir una agressió sexual.

Les VIII Jornades Feministes estan obertes a tota la comunitat universitària i ciutadania en general, i són d’especial interès per a l’alumnat de la Facultat de Medicina i de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, així com a professorat i professionals de l’àmbit sanitari.

MATRÍCULA I INSCRIPCIÓ

  • Alumnat de la UdL tarifa ordinària de 18,46€: matrícula en línia, amb carta d’autopagament (a partir del dia 27 de març).
  • Alumnat de la UdL amb carnet de família nombrosa general i família nombrosa especial: enviar el carnet de família nombrosa i el DNI escanejats a l’adreça de correu cdp@udl.cat tot indicant a l’assumpte ‘VIII Jornades Feministes”. Us enviarem la butlleta de pagament per correu electrònic i haureu d’enviar el justificant de pagament per correu electrònic a cdp@udl.cat. L’import de la matrícula de família nombrosa general són 9,23€ i la família nombrosa especial, gratuïta.

AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA TRANSVERSAL

1. Haver assistit presencialment al 100% de les jornades. Es controlarà l’assistència en començar i en acabar la jornada, i
2. Realitzar i superar un treball que haurà de contenir un resum del contingut de les jornades i una reflexió personal sobre la qüestió (també pot ser una reflexió orientada a la pràctica professional en l’àmbit de la salut, si escau). Les característiques del treball a presentar són les següents: extensió mínima 2 pàgines i màxima 4 (a part de la tapa i la bibliografia que s’hi vulgui afegir), lletra Arial 11, interlineat 1,15. El treball s’ha de lliurar a cdp@udl.cat abans del 25 de maig de 2023, a les 23.59h“.