Share This Post

Noctámbulas / Noticias

Els protocols avancen! / ¡Los protocolos avanzan!

Els protocols avancen! / ¡Los protocolos avanzan!

[Más abajo, noticia en castellano]

Els protocols sobre violències sexuals en contextos d’oci als municipis avancen!

Al setembre vam engegar els primers protocols des de l’Observatori Noctàmbul@s de la Fundació Salut i Comunitat. En total, hem treballat en els protocols de 5 municipis o agrupacions de municipis: Capellades, Cubelles, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, la de la Vall del Tenes i Sant Sadurní d’Anoia.

Els processos han conclòs amb la primera fase: la diagnosi. Aquest procés comunitari ha inclòs la recollida d’opinions de joves i persones adultes respecte el consum de drogues i violències sexuals en els espais d’oci. En total, més de 1.500 persones en els diversos pobles han respost un qüestionari exhaustiu en el qual s’han pogut quantificar les percepcions de les violències sexuals per gènere.

Les diagnosis també han estat elaborades en base a les entrevistes a diversos/es professionals, persones expertes i agents clau del territori que ens han pogut traslladar de primera mà quines són les percepcions a cada lloc. El jovent i les entitats han pogut dir-hi la seva sent, en moltes ocasions, les persones més implicades en l’oci i amb sensibilitat en qüestions de gènere.

Alhora, hem dinamitzat diverses comissions participatives, així com formacions a associacions, entitats i professionals.

Els protocols seran presentats cap a mitjans de juny, de manera que seran els primers en poder ser aplicats a les festes majors d’aquest estiu.

Ara bé, això tot just acaba de començar: encetem 5 nous protocols a diversos municipis! 

———

¡Los protocolos sobre violencias sexuales en contextos de ocio en los municipios avanzan!

En septiembre pusimos en marcha los primeros protocolos desde el Observatorio Noctámbul@s de la Fundación Salud y Comunidad. En total, hemos trabajado en los protocolos de 5 municipios o agrupaciones de municipios: CapelladesCubelles, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, la del Vall del Tenes y Sant Sadurní d’Anoia.

Los procesos han concluido con la primera fase: el diagnóstico. Este proceso comunitario ha incluido la recogida de opiniones de jóvenes y personas adultas respecto del consumo de drogas y violencias sexuales en los espacios de ocio. En total, más de 1.500 personas en los diversos pueblos han respondido un cuestionario exhaustivo en el cual se han podido cuantificar las percepciones de las violencias sexuales por género.

Los diagnósticos también han sido elaboradas en base a las entrevistas a diversas/os profesionales, personas expertas y agentes clave del territorio que nos han podido trasladar de primera mano cuáles son las percepciones en cada lugar. La juventud y las entidades han podido tomar la palabra siendo, en muchas ocasiones, las personas más implicadas en el ocio y con sensibilidad en cuestiones de género.

Al mismo tiempo, hemos dinamizado varias comisiones participativas, así como formaciones a asociaciones, entidades y profesionales.

Los protocolos serán presentados hacia mediados de junio, de manera que serán los primeros en poder ser aplicados en las fiestas mayores de este verano.

Pero esto acaba de empezar: ¡iniciamos 5 nuevos protocolos en varios municipios!

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>