Share This Post

L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya (Part 3. Diagnosi sobre el model d’abordatge)

Descargar
L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya (Part 3. Diagnosi sobre el model d’abordatge)

Creación Positiva

Diagnosi sobre el model d’abordatge de les violències sexuals a Catalunya

“Aquest document que aquí es presenta és el producte final de l’encàrrec que es va realitzar a Creación Positiva per la realització de la diagnosi sobre el model de
l’abordatge de les violències sexuals a Catalunya.

La informació que s’ha obtingut en aquest diagnòstic s’ha recollit amb la intenció de poder reflexionar a partir d’una multiplicitat de veus i perfils professionals, d’una heterogeneïtat d’agents i institucions, que aporten una gran diversitat de visions sobre les violències sexuals.

Amb aquesta informació es poden prendre decisions tècniques i polítiques que afavoreixin un abordatge multidisciplinari i un treball coordinat verticalment i horitzontalment. Sense aquestes decisions i canvis substancials en les polítiques, les Violències sexuals a Catalunya seguiran resolent-se (o no) gràcies a la voluntat i compromís de les persones implicades més que no pas com a resposta a un enfocament que incorpori totes les dimensions dels fenòmens(s) i dels seus efectes. […]”

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>