Share This Post

L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya (Part 2. Marc jurídic)

Descargar
L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya (Part 2. Marc jurídic)

Autores:
Patsilí Toledo Vásquez
Encarna Bodelón González
Neus Tur Bujosa
M. Jimena Martínez Berruete

(Grup de Recerca Antígona)

Marc jurídic internacional, estatal i autonòmic de les violències sexuals (matrimonis forçats, mutilacions genitals femenines, tràfic d’essers humans amb finalitat d’explotació sexual, assetjament i agressions sexuals)

“El document present estableix les bases per a la comprensió del fenomen de les violències sexuals des d’una perspectiva jurídica àmplia i a partir dels estàndards internacionals en matèria de drets humans. El treball analitza de manera específica algunes manifestacions de les violències sexuals, incloent-hi els matrimonis forçats, les mutilacions genitals, el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual i les diverses formes d’agressions i assetjament sexual.
La perspectiva jurídica àmplia permet la comprensió de les respostes estatals davant les violències sexuals dins el marc de les obligacions de l’Estat en matèria de drets humans i, específicament, dels drets humans de dones i nenes. El llenguatge i els continguts del document estan dissenyats per ser útils en la pràctica de les professionals i els professionals dels diversos serveis que duen a terme actuacions relacionades amb violències masclistes a Catalunya. […]”

 

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>