Share This Post

L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya (Part 1. Marc conceptual)

Descargar
L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya (Part 1. Marc conceptual)

Patsilí Toledo Vásquez (Grup de Recerca Antígona) i Montse Pineda Lorenzo (Creación Positiva)

“Violències sexuals: un marc conceptual, teòric i ètic.

La comprensió actual de les violències sexuals com una expressió bàsica de la dominació patriarcal envers les dones, és molt recent i encara dista molt de ser assumida àmpliament a nivell social i institucional. Durant segles, les violències patriarcals cap a les dones –incloses les sexuals- han estat justificades per l’Estat o, fins i tot, regulades pel sistema jurídic –com un ‘dret’ que podien exercir certs homes sobre certes dones-, dins d’un marc normatiu que assegurava la subordinació de les dones als homes.

Per això, al tractar-se aquest d’un document adreçat a organismes públics, ens sembla fonamental que aquest document no només doni elements teòrics i normatius per a la comprensió de les violències sexuals, sinó també elements per poder elaborar un marc ètic per a la comprensió de les violències sexuals. En efecte, en aquest àmbit el marc conceptual no pot quedar limitat, per exemple, pel marc normatiu vigent, ja que fins i tot quan en l’actualitat s’han aconseguit importants avanços en el reconeixement jurídic dels drets de les dones en gran part dels països del món, incloent el nostre, la comprensió jurídica de les violències, i en particular les violències sexuals, encara està severament marcada pel pensament i el context patriarcal encara vigent. […]”

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>